بيانيه انجمن طبيعت

2010-03-05 19:39

 

باسمه تعالی

آمده ايم تا روشنی شمع شویم در محراب پاک دستهای بهار

و مستجاب شویم مانند دعاهای سبز درختان

قصه قصه جدیدی نیست

میلیونها سال است این بالا بلند ها همین درویشان سبز پوش را می گویيم

خادم نیازهای ما انسانها شده اند و تمام وجودشان را برای آسایش ما گمارده اند

دفتر و مداد و میز مدرسه مان

تخته و کاغذ و رنگهای جعبه مداد رنگی مان شده اند و بی هیچ منتی سایبان تفرجگاه های تعطیلاتمان

قصه قصه ی دردهای بی صدا و زخم های بی دلیل است

 آنجا که خطی به رسم یادگاری بر تنه درختی کشیده می شود

آنجا که آتشی افروخته می شود زیر سایبان صمیمیش

آنجاکه پارک ها و فضای سبز پر می شود از زباله هایی که تولیدات تفریح های ماست

آنجا که گلهای زیبا و کوچک گلدانها و باغچه ها که گیاه مدت ها برای شکوفاییش تلاش کرده است بی رحمانه چیده می شود ، شکسته می شود و خشک می شود

همانجا که ...

بس است دیگر

بیاييم دست در دست هم دهیم

کمی مهربانتر با درختان شهرمان سخن بگوییم

این قاصدان سلامتی و رفاه

مگر نه اینکه خدا در قرآن می گوید

و زمین پاک ، گیاهانش به اذن پروردگار می روید

و مگر نه اینست که درخت میراث پيش فرستاده انسانهای مومن است

و ترنم پاکی ، آواز دلنواز دین

آری

ما اعضای انجمن طبیعت گروه مشاوران جوان شهرداری اعلام می کنیم

خالق طبیعت را ستایش کنیم و نعمتهای سبزش را سپاسگزار باشیم

با کاشت حتی یک بذر گل در زیبا بودن شهرمان سهیم گردیم

زین پس حافظ و نگهدار خاک پاک این شهر شویم

و اجازه ندهیم آسیبی به درختان و فضای سبز پیرامونمان وارد شود

و همیشه ی زمان حرمت زمین را در افکار و گفتار و رفتارمان نگاهبان باشیم و پیام رسان زیبایی های بی نظیرش بمانیم

و از مدیران و تصمیم گیرندگان شهر خواستاریم

که با ایجاد بستری مناسب برای آموزش ، آشنایی و بکارگیری دانش آموزان در حوزه های فضای سبز موجبات مشارکت واقعی را فراهم کنند و با نگاهی دقیق تر به ظرفیت های مختلف شهر و با برنامه ریزی مشخص و بهره مندی از توان مجموعه ما و این قبیل انجمن ها ،نه تنها افزايش سرانه فضای سبز که استفاده بهینه از فضای سبز را فراهم آورند

برگشت