News

سوگند نامه انجمن طبیعت

2010-03-07 16:48
         باسمه تعالی     اينك كه در پناه خداوند متعال/ توشه اي از دانش و خرد را/ از مكتب شعور و آگاهي       برچيده ام/ سوگند ياد مي كنم/ كه حرمت سبز زمين...

بيانيه انجمن طبيعت

2010-03-05 19:39
  باسمه تعالی آمده ايم تا روشنی شمع شویم در محراب پاک دستهای بهار و مستجاب شویم مانند دعاهای سبز درختان قصه قصه جدیدی نیست میلیونها سال است این بالا بلند ها همین درویشان سبز پوش را می گویيم خادم نیازهای ما انسانها شده اند و تمام وجودشان را برای آسایش ما گمارده اند دفتر و مداد و میز مدرسه...

Products

گلبان آغازي است بر يك ماجرا

گلبان آغازي است بر يك ماجرا
جناب آقاي شادكام رييس گروه مشاوران جوان شهردار مشهد در مراسم جشن گلبان اعلام كرد : منتظر طرحها و برنامه هاي ديگر انجمن طبيعت بعد از پايان اين مراسم باشيد