انجمن طبیعت یکی از انجمنهای هشتگانه  مخاطبان دانش آموز گروه مشاوران جوان شهردار می باشد که با هدف فعال سازی آشناسازی و دریافت ایده در حوزه فضای سبز شهری و مشارکت دانش آموزان در عرصه نگهداری از محیط زیست فعالیت می کند

 

 

 

اهداف

انجمن طبیعت کمیته دانش آموزان  هدف اصلي خود را سازماندهي وبهره مندی ازتوانمندی های  اعضای علاقه مند وفراهم نمودن فرصت مشاركت آنها در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌سازي‌هاي مؤثر براي برداشتن موانع، حل مسائل و تسريع فرآيند توسعه همه‌جانبه منابع طبیعی وفضای سبز شهر  مي‌داند.
انجمن طبیعت کمیته دانش آموزان در راستاي اين هدف مي‌كوشد كه در چهارچوب قانون حفاظت  و بهسازی محیط زیست زمینه:
1- گسترش مشاركت‌هاي دانش آموزی
2- حفاظت وبهبود وبهسازی محیط زیست وپیشگیری وممانعت ازهرنوع آلودگی وهراقدام تخریبی که موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محیط زیست می شود،
3- حفظ محیط زیست از نظر ظواهر طبیعت وطرق زیبا سازی آن .
4- اعتلاي ارزش‌هاي فرهنگي
فراهم نمایید .

خط مشی ها :
1- گسترش زمينه مشاركت داش آموزی از طريق :
1-1- تأمين شرايط حضور فعال دانش آموزان شهر  در تمامي عرصه‌هاي مربوط به محیط زیست  به نحوي كه بتوانند به ميزان شايستگي و توان به فرهنگ نگهداری ازمحیط زیست شهر خود دست يابند.
2-1- ارائه راهكارهايي جهت راه‌اندازي طرح ها وبرنامه ها با اهداف توسعه فرهنگ نگهداری ازمحیط زیست
3-1- بسترسازي براي افزايش مشاركت دانش آموزان دغدغه مند به عنوان تجلي‌گاه عقل جمعي و تلاش براي ايجاد فرهنگ نقادي و نقدپذيري
4-1-  ارائه برنامه‌هاي آموزشي جهت ارتقاي سطح آموزش عمومي و گسترش فرهنگ مشاركت-
5-1- ارائه برنامه‌ها و راهكارهاي اجرايي براي توانمندكردن دانش آموزان كه لازمه‌ي مشاركت گسترده آنها در فعالیت اجتماعي آنهاست.
6-1- تشكيل و برگزاري سمينارها، كنفرانس‌ها، و نمايشگاه‌هاي عمومي به منظور آشنايي دانش آموزان با طرح‌ها و برنامه‌ها
7-1- كوشش در جهت گسترش تفكر علمي و مشاركت همگاني در مشهد مقدس
8-1- ارائه و بررسي راهكارهاي اجرايي در جهت جلب جوانان علاقمند به طبیعت
9-1 كمك به تحكيم مباني فرهنگي دانش آموز بادیدگاه هسته تاثیرگذار درخانواده

2- اعتلاي ارزش‌هاي فرهنگي از طريق :
1-2- كمك به گسترش فرهنگ نگهداری از فضای سبزو تقويت روحیه پاک و ارائه راهكارهاي تخصصي‌تر دراین زمينه‌
2-2- ارائه برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي به منظور آشنايي دانش آموزان با فضای سبز
3-2- كمك به برگزاري نمايشگاه‌هاي مرتبط با طبیعت
4-2- كمك به آشنايي بيشتر با پارکهای مختلف وفضاهای طبیعی موجود در سطح شهر

 5-2- كمك به اصلاح برنامه‌هاي آموزشي مخصوص دانش آموزان
6-2- ترغيب و تشويق دانش آموزان به مراقبت از محیط زیست
7-2- ارائه راه‌حل‌هاي مناسب ويژه تقويت شيوه دانش‌آموز محوري

3- حفاظت از محيط زيست از طريق :
1-3- حمايت از گسترش فضاي سبز از طريق بررسي روش‌هاي بهينه
2-3- همكاري با سازمان پارکها و جهاد کشاورزی
3-3- كمك به كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي از طريق ارائه برنامه‌هاي اجرايی و آموزش های عمومی
4-3- كمك به استفاده‌ي مؤثر از منابع انرژي
5-3- ارائه راهكاري اجرايي براي بهبود منابع تجديدشدني